Szybki kontakt

Twoje Biuro e-office24.pl
Bydgoszcz - Osielsko

86-031 Osielsko, ulica Centralna 2T
Telefon: +48 600 592 389

E-mail:     kontakt@e-office24.pl
WebPage: www.e-office24.pl

Mapa

Szkolenia

Współpracujemy z firmą szkoleniową oferującą kompleksowe usługi dla Klientów. Możemy zaproponować szeroki wachlarz tematów. Zawsze organizujemy szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klienta – po przesłaniu wstępnego programu prowadzimy audyty przeszkoleniowe, badamy zakres wiedzy przy pomocy pre-testów, modyfikujemy zawartość programową.

Podczas szkoleń stosujemy zróżnicowane metody, największy nacisk kładąc na stronę warsztatową. Nasi trenerzy rozpoczynają szkolenie miniwykładem wprowadzającym, a następnie przechodzą do ćwiczeń indywidualnych, grupo-wych, gier i turniejów, studiów przypadków, scenek, dyskusji moderowanych, testów psychologicznych, analizy fragmentów filmów, nagrań wideo itp.

Obszary szkoleń:

 • Sprzedaż - proponujemy szkolenia zarówno dla sprzedawców w punktach sprzedaży, jak i przedstawicieli handlowych, pracujących w sektorze B2B
 • Negocjacje – oferujemy szkolenia z zakresu prowadzenia trudnych rozmów z klientami, kontrahentami oraz pracownikami. Uczymy technik negocjacyjnych, wywierania wpływu, obrony przed manipulacjami oraz pro-wadzenia emocjonalnego rozmówcy.
 • Windykacja - jak zadbać o finanse firmy, a jednocześnie budować relacje z klientami? W wielu organiza-cjach wypracowanie właściwego systemu monitorowania wierzytelności to prawdziwe wyzwanie. Czasami zajmuje się tym oddzielny dział, czasem taką funkcję pełnią sprzedawcy. Prowadzimy szkolenia zarówno w za-kresie zorganizowania modelu windykacji firmie, jak też warsztaty dla windykatorów, którzy pragną udoskonalić sposoby i techniki prowadzenia trudnych rozmów z dłużnikami.
 • Prowadzenie trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów – uczymy, jak szukać obszarów porozumienia i budować dobre relacje, unikając rozpoczynania rozmów od „nie”. Doskonalimy umiejętność wywierania wpływu na decyzje kontrahentów, umiejętnie argumentując oraz zachowując spokój w trudnych sytuacjach. 
 • Automotywacja – docieramy do wewnętrznej motywacji, która jest motorem nowych działań. Uczymy, jak wyznaczać cele i jak je skutecznie realizować. Pokazujemy, w jaki sposób przejąć kontrolę nad życiem lub ka-rierą zawodową i zacząć projektować przyszłość. 
 • Zarządzanie sobą w czasie – proponujemy szkolenie oparte na technikach przenoszenia wszelkich zadań – spraw, projektów, pojedynczych działań - z głowy na papier lub nośniki elektroniczne. Jest to metoda polega-jąca na likwidacji stanu ciągłego napięcia, racjonalnym planowaniu i skutecznej realizacji. Przydają się też  za-gadnienia dotyczące asertywności i wywierania wpływu na innych.
 • Komunikacja interpersonalna – doskonalimy umiejętności przekazywania precyzyjnych komunikatów, ak-tywnego słuchania, dopasowania się do typu rozmówcy, a także technik asertywnych i sposobów na łagodne, ale skuteczne prowadzenie dyskusji.
 • Asertywność – prezentujemy wszystkie możliwe style komunikacji: agresję, manipulację, uległość i asertyw-ność. Przedstawiamy słabe i mocne strony każdego z nich. Pokazujemy, dlaczego asertywność przynosi naj-lepsze rezultaty w kontaktach zawodowych i prywatnych. Uczymy technik asertywnych i obrony przed mani-pulacją.
 • Zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem  - polecamy to szkolenie wszystkim, którzy na co dzień zmagają się z trudnymi sytuacjami. Uczymy, jak systematycznie pracować nad własnym monologiem we-wnętrznym oraz sposobem prowadzenia trudnych rozmów, żeby uniknąć negatywnych emocji oraz niwelować skutki niekomfortowych sytuacji.
 • Public Relations – pokazujemy, jak wprowadzić PR w firmie, jak budować i usprawniać komunikację wewnątrz organizacji oraz jak kontaktować się ze środowiskiem zewnętrznym, w tym z mediami.
 • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych – podczas praktycznych zajęć uczymy technik prowadzenia spójnej i przekonującej prezentacji. Uczymy także, jak opanować stres oraz jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami – nieprzewidzianymi pytaniami, brakiem zaangażowania uczestników lub zbyt dużym zaangażowaniem itp. 
 • Prezentacja sprzedażowa – ćwiczymy prowadzenie prezentacji sprzedażowej przy użyciu programu Power Point. Doskonalimy umiejętności przekonywania, argumentowania oraz udzielania odpowiedzi na trudne py-tania. 
 • Trening dla trenerów – uczymy, jak skutecznie przygotować i poprowadzić szkolenie, włączając w to badanie potrzeb, opracowanie ciekawego programu, przygotowanie materiałów,  zastosowanie odpowiednich metod prowadzenie procesu grupowego.
 • Savoir vivre – znajomość etykiety w biznesie jest umiejętnością niezbędną do prowadzenia interesów, budo-wania relacji z klientami i tworzenia właściwego wizerunku przedsiębiorcy, menedżera lub sprzedawcy. Uczymy jak zachować się podczas spotkań, co zrobić z wizytówką, jak witać i przedstawiać gości, pamiętając o precedencji,  jak zapraszać na lunch, a także jak dobrać strój do okazji.
 • Obsługa klienta – standardy obsługi powinny być na tyle wysokie, by zachęcały klientów do korzystania z na-szych usług. Kłopot polega na tym, że niezadowolony klient bardzo rzadko mówi, co konkretnie mu się nie podoba. Woli raczej zmienić firmę. Dlatego uczymy jak rozmawiać z klientem, jak dopytywać o potrzeby, jak odpowiadać na pytania i zastrzeżenia oraz jak wykazywać zaangażowanie w jego problemy i dzięki temu bu-dować długofalowe relacje.
 • Obsługa trudnego klienta  - radzenie sobie z trudnym klientem jest nie lada sztuką. Z jednej strony bowiem zależy nam, by jak najszybciej załatwić sprawę, z drugiej strony musimy radzić sobie z cudzymi, trudnymi emocjami. Spokój, cierpliwość i znajomość technik asertywnych  - to umiejętności, które ćwiczymy podczas praktycznych zajęć.
 • Coaching menedżerski – coraz częściej mówi się o zarządzaniu coachingowym, czyli metodzie opartej na takim prowadzeniu rozmowy z pracownikiem, by ten sam zaprojektował własny rozwój, wziął za niego odpo-wiedzialność, a przez to nieustannie pracował nad zwiększeniem własnej motywacji do pracy. Coaching zakłada oczywiście udział menadżera w wyznaczaniu celów pracownika, jednak wymaga odpowiedniego podejścia, które sprawia, ze menadżer nie jest już „kontrolerem”, tylko mistrzem.
 • Umiejętności kierownicze  - proponujemy trening dotyczący wszystkich sfer zarządzania, niezbędnych dla osób kierujących zespołami. Uczymy jak motywować, delegować, prowadzić rozmowy oceniające, udzielać feedbacku, kontrolować i egzekwować. 
 • Zarządzanie zmianą  - zmiana to zjawisko, które towarzyszy wszystkim firmom, niezależnie od sytuacji na rynku – zarówno kryzys, jak i dobra koniunktura, wymagają nowych sposobów działania. Po prostu trudno stać w miejscu. Nie wszyscy pracownicy od razu akceptują zmiany, dlatego tak ważna jest umiejętność właściwej komunikacji oraz takiego wdrażania zmian, by wszyscy czuli się jej współautorami. 
 • Motywowanie – umiejętne sposoby motywowania pozafinansowego to klucz do sukcesu każdego menedżera. Wiadomo, że bez pieniędzy nie ma zadowolonego i zaangażowanego pracownika. Jednak pieniądze to nie wszystko - oprócz pensji i ewentualnej premii, ludziom potrzebne jest poczucie, ze robią coś ważnego, że rozwijają się, że ich praca ma sens i jest doceniana. Uczymy, jak to zrobić, by pracownicy czuli się zaangażowani w swoją pracę oraz chcieli rozwijać talenty. 
 • Delegowanie – delegowanie zadań i odpowiedzialności to element motywowania, a jednocześnie kluczowe działanie menedżera, które pozwala mu zarządzać sobą w czasie. Bez dobrego delegowania nadmiar obo-wiązków sprawia, ze nic nie jest wykonywane dobrze, natomiast pracownicy czują się niedoceniani. Uczymy, co można delegować, w jakim stopniu, jak kontrolować delegowane zadanie i kiedy można kontroli zaprzestać.
 • Feedback i prowadzenie rozmów oceniających – w wielu firmach pracownicy nie wiedzą dokładnie, czy pracują dobrze, czy źle. Nie wiedzą, czy robią postępy oraz co konkretnie podoba się lub nie podoba ich szefom. Nie wiedzą, jakie są wartości przyjęte przez firmę i czego powinni się trzymać. Szkolenie uczy w konstruktywny sposób przekazywać krytykę, chwalić, wskazywać obszary do dalszej pracy i wyraźnie podkreślać postępy.
 • Zarządzanie poprzez wartości  - to szkolenie z zakresu przywództwa dla menedżerów wysokiego szczebla, którzy nadają kierunek całej organizacji, są w stanie określić sposoby działania, jasno komunikować misję i wi-zję. Bez tych elementów poszczególne działy w firmach podążają w nieco innych kierunkach, niż życzyłby sobie tego zarząd. Żeby uniknąć niespójności, trzeba przyjrzeć się sposobom komunikowania nadrzędnych celów i wartości oraz zastanowić się, co można robić w tym zakresie lepiej.  
 • Współpraca  - wielu bardzo dobrych specjalistów nie potrafi działać dla wspólnego celu. Potrzebne im szkole-nie, które pokaże, dlaczego tylko dzięki współdziałaniu firma jest w stanie osiągnąć zamierzone rezultaty. A jeśli poszczególne osoby zaczną zwracać uwagę na potrzeby innych pracowników, na postępy ich prac, nauczą się też czerpać z ich doświadczeń, okaże się, że siły dodane się mnożą. Wbrew prawom matematyki. Tak właśnie działa efekt synergii. 
 • Budowanie zespołów – w nowoczesnej, dynamicznej organizacji menedżer często stoi przed zadaniem zbu-dowania nowego zespołu z ludzi, o których niewiele wie i którzy także niewiele wiedzą o sobie nawzajem. Jak tego dokonać, jak zgrać taki zespół? Jak przydzielać mu zadania, jak wykształcić we wszystkich poszanowanie różnorodności w drodze do tego samego celu? O tym jest to szkolenie.

 


.: cofnij

Projekt i wykonanie: POGOTOWIE INTERNETOWE

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie www.e-office24.pl stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat